9 класс

Беларуская мова

1. Спосабы перадачы чужой мовы

§ 32, пр. 232, 233, 235-237

 

2. Маналог. Дыялог, яго афармленне

§33, пр. 242-246

 

Беларуская літаратура

1. Максім Танк. Філасофскі роздум пра чалавека,  яго жыццёвае прызначэнне

2. І. Шамякін "Непаўторная вёска". Духоўны свет Пятро і  Сашы

 

Русский язык

1.Знаки препинания в предложениях с разными видами связи

  • 33,УПР. 309-312,314,повт.§26
  1. Синтаксический разбор предложений с разными видами связи
  • 33,УПР. 315-316(1,2),ответы на вопросы рубрики «Проверяем себя» (с.183),повт.§27

 

Русская литература  

1.Поэзия второй половины 20 в. Поэтическая летопись времени. Стихи Е. Евтушенко, Б. Чичибабина, А. Вознесенского, Б. Окуджавы и др.

Задания на с.169-170, выучить 1 стихотворение наизусть (по выбору)

 

Сусветная гісторыя

З 13.04.2020 па 17.04.2020 – “Лацінская Амерыка” – § 19,   

 

“Распад каланіяльнай сістэмы” - § 39.

 

  Грамадазнаўства  

                           

З 13.04.2020 па 17.04.2020 – “Элітарная, масавая, народная культура” – § 19,   

 

Матэматыка

Алгебра 

13.04.2020, 14.04.2020

Арыфметычная прагрэсія.

Формулы п-га члена арыфметычнай прагрэсіі. Характарыстычная ўласцівасцьарыфметычнай прагрэсіі.

§ 15, № 4.43, 4.44, 4.45, 4.49, 4.52,4.54, 4.55, 4.66, 4.70.

 

15.04.2020

Формулы сумы п першых членаў арыфметычнай прагрэсіі.

§ 16, № 4.111, 4.112, 4.114, 4.115, 4.118.

 

Геаметрыя

17.04.2020

Даўжыня дугі акружнасці. § 19, № 277, 278, 279, 282.

 

Фізіка

 

Закон захавання імпульсу. Рэактыўны рух.§ 32.

http://fizika38.by/publ/opornye_konspeky/ok_9_kl/9_klass_urok_35_zakon_sokhranenija_impulsa/11-1-0-153

https://youtu.be/hRVw3Ig4WB4

 

Інфарматыка

Мадэліраванне і яго этапы

1. Прачытайце тэкст падручніка § 20

2. Прачытай дадатковы матэрыял па тэме https://docs.google.com/document/d/1PkvH5YH1p3knIls1uP_PP150DggWKEZNqxVG5Ii_9fY/edit

 

Немецкий язык  

Тема

Задание

Грамматика

Погода и климат.

Упр.2(а,в), стр.216

Упр3(а), стр.218

Склонение имен существительных.

Особый вид склонения имен существительных.

Прогноз погоды.

Упр.4(а), стр.220

 

Погода и свободное время.

Упр.9(а,в), стр.225

 

 

 

Физическая культура и здоровье

  Бег с максимальной скоростью30, 60 м. Прыжки высоту с разбега способом «перешагивание». Челночный бег 4×9м.

 

Час здоровья и спорта

 Волейбол.Передача мяча двумя руками сверху на месте и после перемещений. Передача мяча двумя руками снизу на месте и после перемещений

 

Геаграфія

Знешнія эканамічныя сувязі Рэспублікі  Белалусь § 43

 

Біялогія

Абмен неарганічных і арганічных рэчываў. Вітаміны. Агульны план будовы стрававальнай сістэмы

  • 37 -38

Хімія

Агульныя хімічныя ўласцівасці металаў

  • 44, заданні 3,7,8; § 45, заданні 2, 5, 8