6 класс

Русский язык

1. Правописание не с  именами прилагательными.

§ 57 Упр. 399, 402, 403.

 Н и нн в суффиксах имён прилагательных

§ 58 Упр. 405, 406, 409.

 

2. Суффиксы -к- и -ск- в именах прилагательных

§ 59 Упр. 410-412, 414-416

 

3. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных

§ 60 Упр. 422

 

 

Русская литература

1. Л.Н. Толстой Повесть "Детство"

Глава "Учитель Карл Иванович"

с. 48-55, с. 162-164

 

2. Л.Н. Толстой Повесть "Детство"

Глава "Приготовление к охоте", "Охота".

с. 55-63, с. 164 - 167

 

 

Беларуская мова

  1. Колькасныя лічэбнікі два, дзве, тры, чатыры і зборныя абое, абодва, абедзве іх ужыванне.

Пр. 290, 291, 293-294

  1. Змяненне і ўжыванне лічэбнікаў 40, 100, 90, змяненне і правапіс складаных лічэбнікаў ад 50 да 80, ад 200 да 900, а таксама лічэбнікаў нуль, тысяча, мільён, мільярд.

Пр. 297, 299-301, 303.

 

  1. Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных колькасных лічэбнікаў
  • 47, пр. 308, 309, 310, 313.

 

 

Беларуская літаратура

  1. Пімен Панчанка “Сармацкае кадзіла”.
  2. Іван Пташнікаў “Алені”. Мастацкі свет твора.

 

Матэматыка

13.04.2020

Наглядныя прадстаўленні цел у прасторы, прыклады разгортак.

Р. 6, § 1, выканаць практычныя заданні 7 і 8.

 

14.04.2020, 15.04.2020

Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці і плошчы круга.

Р. 6, § 2, № 11-13, 14-15, 18,19,21.

 

16.04.2020, 17.04.2020

Відытрохвугольнікаў.

Р. 6, § 3, № 47-51, 56, 59, 62, 65.

 

Немецкий язык 

Тема

Задание

Грамматика

Лес в Германии.

Упр.4(в), стр.183

 

Наши любимые цветы.

Упр.5(а ), стр.184.

Упр.5(е), стр.185

Природа вокруг нас.

Упр5.(с,f), стр.185

 

 

Гісторыя Беларусі

З 13.04.2020 па 17.04.2020 – “Дзяржаўны лад ВКЛ” – § 4,   

“Гаспадарчае развіццё” - § 5.

 

Физическая культура и здоровье

Стартовый разбег*[2], бег по прямой. Бег 30, 60 м с высокого старта на скорость*. Челночный бег 4 × 9 м*.

 

 Час здоровья и спорта 

Волейбол.Передача мяча двумя руками сверху на месте и после перемещений.

 

Мастацтва 

Дата

Тэма ўрока

Заданні для работы на ўроку

Інтэрнет-спасылкі

13.04

Фатаграфія як від мастацтва

§27-28

http://www.myshared.ru/slide/130988

 

Інфарматыка

Змяненне гатовых алгарытмаў  для выканаўцы Чарцёжнік

1. Прачытайце тэкст падручніка с. 126 - 130.

2. Параўнайце паміж сабой прыклады 19.1 і 19.2

3. Параўнайце паміж сабой прыклады 19.8 і 19.9

4. Адкрыйце відэа па спасылцы і праглядзіце яго.

Составление алгоритмов для исполнителя Чертежник (6 класс)    https://www.youtube.com/watch?v

5. Выканайце заданне 1 на  с. 131 у сшытку.

6. Сфатаграфуйце выкананае заданне і адпраўце на праверку настаўніку (Viber).

 

Геаграфія

Жыўленне і рэжым рэк. § 25

 

Біялогія

Асяроддзе існавання. Прэснаводная экасістэма § 22-23