5 класс

Беларуская мова

Дата

Тэма ўрока

Заданні для работы на ўроку

Заданні для работы

Інтэрнет-спасылкі

14.04

Лексічнае значэнне слова

§22, пр.171, 172

Пр.173

http://www.myshared.ru/slide/808399/

16.04

Адназначныя і мнагазначныя словы

§23, пр.177, 178, 179

Пр. 180

https://verbovichi.schools.by/library/category/48264

17.04

Прамое і пераноснае значэнне слова

§24, пр.181, 182

Пр.184

http://www.movananova.by/zaniatki/gramatyka-pramoe-i-peranosnae-znachenne-slova-videa.html

 

Беларуская літаратура

Дата

Тэма ўрока

Заданні для работы на ўроку

Заданні для работы

 

14.04

Генрых Далідовіч. “Страта”

Прачытаць, запомніць сюжэт, вобраз Міці Бокуця

Падабраць назвы да першай і другой часткі апавядання

 

16.04

Урокі дружбы ў апавяданні “Страта”

Слоўнікава-лексічная работа (у сшытку)

Глядзіце дадатак

 

Падабраць назвы да астатніх частак

 

 

Мастацтва

 

Дата

Тэма ўрока

Заданні для работы на ўроку

Інтэрнет-спасылкі

14.04

Чалавек і жывёльны свет

§28

https://topslide.ru/mhk-izo/liudi-i-zvieri-v-iskusstvie

 

Русский язык 

1.Правописание гласных о-а в корне с чередованием –раст- (-ращ-) //–рос-

  • 13,УПР. 137,140

2.Буквы о-а в корнях  с  чередованием –лаг-//-лож-

  • 13,УПР. 128,131

3.Правописание о-а в корне с  чередованием -кас-//-кос-

  • 14,УПР. 145,146

 

 

Русская литература 

1.Бородино в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова

С.80-81.Ответить на вопросы 4-5

  1. М. Ю. Лермонтов. Стихотворение « Бородино»

Выучить понравившийся отрывок наизусть. Задание 7 на с.81

 

Чалавек і свет

Чаму на Зямлі не хапае прэснай вады § 28

 

Матэматыка, 5 клас

13.04.2020, 14.04.2020

Плошчапрамавугольнагатрохвугольніка і некаторыхвідаўмногавугольнікаў. § 14, № 315, 316, 317, 320, 321.

15.04.2020, 16.04.2020

Рашэнне задач. № 324, 326, 328, 329. № 6, 7 (с. 145).

17.04.2020

Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Паралельныя і перпендыкулярныя прамыя. Плошчы”

Выканаць самастойную работу 14. Глядзіце дадатак 2

 

Гісторыя

З 13.04.2020 па 17.04.2020 – “Зямельная і ваенная рэформы ў Рыме” –

  • 21, пытанні і заданні на с. 83.

 

Немецкий язык  

Тема

Задание

Грамматика

Дорожные правила для велосипедистов.

Упр.6(с), стр.75

Артикли перед географическими названиями

Упр.1(а), стр.79

Советуем посетить в Германии.

Упр.1(е,f), стр.80

 

С собой в дорогу берем.

Упр3.(с), стр.85

 

 

Физическая культура и здоровье 

 

 Стартовый разбег*[1], бег по прямой. Бег 30, 60 м с высокого старта на скорость*. Челночный бег 4 × 9 м*.

 

Час здоровья и спорта 

 

      Волейбол. Предварительная подготовка направленная на воспитание чувства мяча:упр. с жонглированием, бросками, передачами, ловлей, катанием мяча .Передача мяча двумя руками сверху на месте.

 

 

 

 

 

Дадатак 1

15.04.2020
развернуть

               

Слоўнікава-лексічная работа

Слоўнічак Бабіна лета – .

Скасавурваў вока –

Цяльпук –

Суравыя ніткі –

Дратва –

Атава –

 Лейкоз –

свернуть

Дадатак 2

15.04.2020
развернуть

Самастойная работа № 14

 

Параллельныяіперпендыкулярныяпрамыя.

Перыметр многавугольніка. Плошча прамавугольнага

трохвугольніка інекаторых відаўмногавугольнікаў

 

Варыянт 1

 

  1. Выберыце роўнасці,у якіх правільна выкананы перавод адных

    адзінак вымярэння даўжыні ў іншыя:

 

 

  1. Рашыце задачу.

    Участак для вырошчвання расады мае форму прамавугольнага

    трохвугольніка. Знайдзіце яго плошчу, калі вядома, што

    стораны, якія ўтвараюць прамы вугал, роўныя 18 м і 22 м.

 

  1. Рашыце задачу.

    Даўжыня школьнага сада прамавугольнай формы роўная 84 м,

    а шырыня складае  даўжыні. Якой даўжыні патрэбна

    агароджа, каб абгарадзіць школьны сад?

 

  1. Начарціце вугал 65°. Выканайце заданні:

   а) адзначце на любой старане вугла пункт і правядзіце праз яго

       прамую, паралельную другой старане вугла;

  б) праз вяршыню вугла правядзіце прамую, перпендыкулярную

      адной са старон вугла.

 

  1. Рашыце задачу.

    Адна старана прамавугольніка на 6 см меншая за другую.

    Знайдзіце плошчу гэтага прамавугольніка, калі яго перыметр

    роўны 60 см. Колькі квадратаў са стараной 6 см маюць разам

    такую ж плошчу, як і гэты прамавугольнік?

 

свернуть