4 класс

 

Задания для самостоятельного изучения

с 20.04 по 24.04

 

Понедельник (20.04.2020г.)

 

Учебный

предмет

Тема

      урока

Учебные

материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочное задание (результаты выполнения предоставляются учителю)

8.15 – 9.00

бел.літ.

М. Пазнякоў “Клен”

Ст. 56-60

прачытаць

Пераказ апавядання “Клен”

9.10 – 9.55

бел.мова

Змяненне дзеясловаў прошлага часу па родах. Суфіксы дзеясловаў пр.ч

Ст.67-70

Пр 113,114

Пр 115

10.10 – 10.55

матэм.

Вуснае дзяленне лікаў, якія заканчваюцца нулямі

Ст.68-69

№ 1,2,4

№ 8,9

11.10 – 11.55

фізічная культура

НПБП на ўроках фізічнай культуры

 

 

 

12.05 – 12.50

выяўл. маст.

 

 

 

 

 

Вторник  (21.04.2020г.)

 

Учебный

предмет

Тема

      урока

Учебные

материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочное задание (результаты выполнения предоставляются учителю)

8.15 – 9.00

руск.мова

Правописание безударных личных окончаний глаголов в форме наст.и буд.вр.

Ст.70-73

Упр 105,106

Упр 109

9.10 – 9.55

матэм.

Замацаванне

Ст. 70-71

№ 1,3,9

№ 10,11

10.10 – 10.55

руск.літ.

Л. Бессон “Артур и минипуты”

Ст.94-103

прочитать

Краткий пересказ 1 – 2 ч.

11.10 – 11.55

ням.мова

 

 

 

 

12.05 – 12.50

ГЗС

 

 

 

 

 

Среда (22.04.2020г.)

 

Учебный

предмет

Тема

      урока

Учебные

материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочное задание (результаты выполнения предоставляются учителю)

8.15 – 9.00

бел.мова

Неазначальная форма дзеяслова

Ст. 70-73

Пр 119, 120

Пр 121

9.10 – 9.55

ням.мова

 

 

 

 

10.10 – 10.55

бел.літ.

П.Броўка “А ты хоць дрэўца пасадзіў?”; У.Правасуд “Вадзянік і лесавік”

Ст.63-68

Прачытаць

Верш “А ты хоць дрэўца пасадзіў?” вывучыць на памяць

11.10 – 11.55

матэм.

Дзяленне з астачай мнагазначнага ліку на двухзначны лік віду *0

Ст.72-73

№ 1,2,8

№10, 11

12.05 – 12.50

музыка

 

 

 

 

 

Четверг   (23.04.2020г.)

 

Учебный

предмет

Тема

      урока

Учебные

материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочное задание (результаты выполнения предоставляются учителю)

8.15 – 9.00

руск.літ.

 

Л. Бессон “Артур и минипуты”

Ст.94-103

 

прочитать

 

Краткий пересказ 3 – 4 ч.

9.10 – 9.55

ням.мова

 

 

 

 

10.10 – 10.55

руск.мова

Глаголы второго спряжения

Ст. 73-75

Упр 111,112

Упр 114

11.10 – 11.55

чал. і свет

 

Багацце нашай краіны

 

Ст.115-121

прачытаць

Адказаць на пытанні

12.05 – 12.50

АБЖ

 

 

 

 

 

Пятница  (24.04.2020г.)

 

Учебный

предмет

Тема

      урока

Учебные

материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочное задание (результаты выполнения предоставляются учителю)

8.15 – 9.00

прац.нав.

 

 

 

 

 

9.10 – 9.55

руск.мова

Глаголы второго спряжения

Ст. 76-77

Упр 115,116, 117

Упр 119

10.10 – 10.55

фізкульт.

 

 

 

 

 

11.10 – 11.55

матэм.

Дзяленне мнагазначнага ліку на двухзначны лік віду*0

Ст. 74-75

№1,2,4

№8,9

 

Задания для самостоятельного изучения с 13.04 по 17.04

Беларуская мова

13.04. Правапіс дзеясловаў на –ся, -цца

1) Выканайце практыкаванні 122, 123 (пісьмова).

2) Прачытайце правіла “Завяжы вузялок”

3) Выканайце практыкаванне 124 (вусна).

4) Выканайце практыкаванне 125 (пісьмова).

5) Сфатаграфуйце выкананае заданне і дасылайце  здымак настаўніку (Viber).

 

15.04 Змяненне дзеясловаў цяперашнягя і будучага часу па асобах і ліках (спражэнне)

1) Выканайце практыкаванне 128 (вусна).

2) Прачытайце правіла  "Завяжы вузялок!!!".

3) Выканайце практыкаванне 129 (вусна).

4) Выканайце практыкаванне 130 (пісьмова).

5) Выканайце практыкаванне 131 (вусна), слоўнікавае слова запішыце ў сшытак

6) Сфатаграфуйце выкананае заданне і дасылайце  здымак настаўніку (Viber).

 

Беларуская літаратура

13.04 М.Пазнякоў “Клён”, П.Броўка, “А ты хоць дрэўца пасадзіў?”

1) Прачытайце апавяданне “Клён”

2) Адкажыце на пытанні.

3) Прачытайце верш "А ты хоць дрэўца пасадзіў?”.

4)  Адкажыце на пытанні.

6) Падрыхтуйце выразнае чытанне верша.

 

15.04. М.Даніленка “Журка”

1) Прачытайце апавяданне “Журка”

2) Разгледзьце малюнкі, адкажыце на пытанні.

3) Прыдумайце заканчэнне апісаных у творы падзей.

4) Падрыхтуйце пераказ твора.

 

Русский язык

14.04  Написание глаголов на –тся и -ться

1) Выполнить упр. 120 (устно).

2) Прочитать правило.

3) Выполнить упр. 121 (письменно).

4) Выполнить упр. 122 (письменно).

5) Сфотографировать выполненные в тетради задания и переслать на проверку учителю (Viber).

 

16.04 Написание глаголов на –тся и -ться

1) Выполнить упр. 126 (письменно).

2) Выполнить упр. 127 (письменно).

3)  Выполнить упр. 128 (устно).

4)  Запишите словарные слова в тетрадь

5) Сфотографировать выполненные в тетради задания и переслать на проверку учителю (Viber).

 

17.04 Правописание глаголов в форме прошедшего времени

1) Выполнить упр. 131 (письменно).

2) Прочитайте правило

3) Выполнить упр. 132 (письменно).

4) Выполнить упр. 133 (письменно).

5) Сфотографировать выполненные в тетради задания и переслать на проверку учителю (Viber).

 

Русская литература

14.04  Л.Бессон «Артур и минипуты»

1) Прочитайте диалог Максима Книжника и Знатока.

2) Прочитайте главу из повести-сказки

3) Ответьте на вопросы.

4) Подготовьте краткий пересказ

 

16.04  Книги А.Линдгрен для детей

1) Подобрать книги самостоятельно

2) Прочитать произведения

 

 

Матэматыка

13.04.

Урок 100. Вуснае дзяленне лікаў, якія заканчваюцца нулямі

1) № 1 (пісьмова)

2) № 2 (пісьмова)

3) № 9 (пісьмова).

4) Сфатаграфуйце выкананае заданне і дасылайце  здымак настаўніку (Viber).

 

 14.04.

Урок 101. Замацаванне

1) № 1, 2  (пісьмова).

2) № 3, 8 (пісьмова)

3) № 4, 10  (вусна).

4) Сфатаграфуйце выкананае заданне і дасылайце  здымак настаўніку (Viber).

 15.04.

Урок 102. Дзяленне з астачай мнагазначнага ліку на двухзначны лік віду  *0.

1)  дзяленне з астачай (выканай па табліцы)

2) № 1, 2, 3  (пісьмова).

3) № 3, 4, 5, 7  (вусна).

4) № 10, 11  (пісьмова).

5) Сфатаграфуйце выкананае заданне і дасылайце  здымак настаўніку (Viber).

 

17.04.

Урок 103. Дзяленне мнагазначнага ліку на двухзначны лік віду *0.

1) дзяленне лікаў (выканай па табліцы)

2) № 1,2,3,6 (пісьмова).

2) № 5, 7  (вусна).

3) № 8, 9 (пісьмова)

4) Сфатаграфуйце выкананае заданне і дасылайце  здымак настаўніку (Viber).

 

Чалавек і свет

 

16.04 Багацце нашай краіны (с.115 – 121)

1) Прачытайце артыкул

2) Адкажыце на пытанні.

 

Немецкий язык  

Тема

Задание

Грамматика

Одежда

Упр.1(а),стр.75

Упр.2(а,в),стр.76

 

Предметы одежды в моем шкафу.

Упр.3(в),стр.77

 

Подбираем одежду правильно.

Упр4.,стр.78

Спряжение глагола tragen упр7(а), стр.79