3 класс

Задания для самостоятельного изучения с 20.04 по 24.04.

Панядзелак - 20.04.2020г.

 

 

Прадмет

Тэма

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі дасылаюцца настаўніку)

Тэрмін выканання задання

8.15-9.00

Нямецкая мова

 

 

 

 

 

9.10-9.55

Матэматыка

Адніманне трохзначных лікаў без пераходу цераз разрад

Урок 102

Прачытаць алгарытм

Выканаць №  1, 2, пісьмова

№ 3, 4 вусна

№ 7 пісьмова

№ 1,2, 7

серада

10.10-10.55

Руская мова

Род имён существительных

С.68-72

Упр. 122 устно

Прочитать правило

Упр. 123 устно

Прочитать правило

Упр. 125 письменно

Упр. 126 устно

Упр. 127-128 письменно

Прописать словарное слово неделя

Упр. 125, 127, 128

среда

 

 

Аўторак - 21.04.2020г.

 

 

Прадмет

Тэма

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні (вынікі дасылаюцца настаўніку)

Тэрмін выканання задання

8.15-9.00

 

 

 

 

 

 

9.10-9.55

Чалавек і свет

Дыханне

с.115 - 119

Прачытаць тэкст на с.115-119

Правесці дослед (падлічыць колькасць удохаў-выдыхаў за мінуту)

Прагледзець відэа

https://yandex.by/video/preview/?filmId=3778836100391366040&from=tabbar&parent-reqid=1587467957824432-366529326058864347200292-production-app-host-sas-web-yp-101&text=органов+дыханія+видео+для+детей

Адказаць на пытанні да тэкста

 

 

Скласці зварот да дарослых з просьбай не курыць у грамадскіх месцах, запісаць яго ў сшытак

пятніца

10.10-10.55

Руская мова

Мужской, женский и средний род имён существительных

С.72-74

Упр. 130 устно

Упр. 131 письменно

Прописать словарное слово салат

Упр. 132 письменно

Упр. 133-134 устно

 

Упр. 131, 132,135

четверг

11.10-

11.55

Руская літаратура

Я. Грантс "Раздача слонов"

Э. Успенский "Рыболов"

с. 80-83

Прочесть диалоги м. книжкина и Знатока

Прочитать стихотворения

Подготовить выразительное чтение стихотворений

Найти в стихотворении синонимы, записать их в тетрадь.

Записать на аудио выразительное чтение стихотворений

 

четверг

 

 

 

Задания для самостоятельного изучения с 13.04 по 17.04.2020

Беларуская мова

15.04. Змяненне прыметнікаў па родах.

1) Выканайце практыкаванне 150 (пісьмова).

2) Прачытайце правіла.

3) Выканайце практыкаванне 151 (вусна).

4) Выканайце практыкаванне 152 (вусна).

5) Прапішыце слоўнікавае  слова "асцярожна" у сшытку.

6) Сфатаграфуйце выкананае заданне і дасылайце  здымак настаўніку (Viber).

 

17.04 Змяненне прыметнікаў па ліках

1) Выканайце практыкаванне 155 (пісьмова).

2) Прачытайце правіла  "Завяжы вузялок!!!".

3) Выканайце практыкаванне 156 (вусна).

4) Выканайце практыкаванне 157 (пісьмова).

5) Выканайце практыкаванне 159 (вусна).

6) Сфатаграфуйце выкананае заданне і дасылайце  здымак настаўніку (Viber).

 

Беларуская літаратура

15.04 М. Багдановіч "Перад паводкай". У. Карызна "Лісце прыляцела" с.37-38

1) Прачытайце скорагаворку, с. 37.

2) Прачытайце верш "перад паводкай".

3) Адкажыце на пытанні да верша.

4) Прачытайце твор "Лісце прыляцела"

5) Адкажыце на пытанні.

6) Падрыхтуйце выразнае чытанне верша.

7) Запішыце сваё чытанне не відэа(аўдыя), дасылайце запіс настаўніку (Viber).

 

17.04. Прыказкі пра адносіны да працы. Беларуская народная казка "Лёгкі хлеб". с. 48 - 52

1) Прачытайце старонку -навігатар с. 48.

2) Разгледзьце рэпрадукцыю карціны, адкажыце на пытанні.

3) Прачытайце прыказкі пра адносіны да працы.

4) Прачытайце казку моўчкі.

5) Размяркуйце тэкст казкі для чытання па асобах.

 

Русский язык

13.04. Имя существительное, его значение, роль в предложении

1) Выполнить упр. 105 (устно).

2) Прочитать правило.

3)  Выполнить упр. 106 (письменно).

4) Выполнить упр. 107 (письменно).

5) Выполнить упр. 109 (устно).

6) Сфотографировать выполненные в тетради задания и переслать на проверку учителю (Viber).

 

14.04 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые

1) Выполнить упр. 111 (письменно).

2) Прочитать правило.

3)  Выполнить упр. 112 (устно).

4)  Выполнить упр. 113 (письменно).

5) Сфотографировать выполненные в тетради задания и переслать на проверку учителю (Viber).

 

16.04. Число имён существительных

1) Выполнить упр. 117 (письменно).

2) Выполнить упр. 118 (устно).

3) Выполнить упр. 119 (письменно).

4) Сфотографировать выполненные в тетради задания и переслать на проверку учителю (Viber).

 

Русская литература

14.04. Н. Некрасов "Славная осень!...". М. Геллер "Осень". с. 88 - 90

1) Прочитать диалог Максима Книжника и Знатока.

2) Прочитать стихотворения про себя, ответить на вопросы.

3) Прочитать, что такое "сравнение".

4) Найти сравнения в стихотворениях и записать их в литературную тетрадь.

5) Подготовить чтение наизусть одного из стихотворений (на выбор).

6) Записать чтение стихотворения на видео (аудио) и переслать на проверку учителю (Viber).

 

16.04 А. Пушкин "Зимняя дорога", С. Есенин "Поёт зима - аукает...". с. 90 - 93

1) Прочитать значения незнакомых слов.

2) Прочитать стихотворения, ответить на вопросы.

3)Прочитать, что такое эпитет.

4) Найти эпитеты в стихотворениях. записать в литературную тетрадь.

5) Сфотографировать выполненные в тетради задания и переслать на проверку учителю (Viber).

 

Матэматыка

13.04.

Урок 100. Задачы на сустрэчны рух.

1) Рашыць задачу ў рамцы двума спосабамі. Запісаць рашэнне

2) № 1, 3 вусна.

3) № 9 пісьмова.

4) Сфатаграфуйце выкананае заданне і дасылайце  здымак настаўніку (Viber).

 

15.04.

Урок 101. Складанне трохзначных лікаў з пераходам праз разрад.

1) № 1,2 , 8 пісьмова.

2) № 3 вусна.

3) Сфатаграфуйце выкананае заданне і дасылайце  здымак настаўніку (Viber).

 

16.04.

Урок 102. Складанне трохзначных лікаў з пераходам праз разрад.

1) № 1,2,8 пісьмова.

2) № 3,4 вусна.

3) Сфатаграфуйце выкананае заданне і дасылайце  здымак настаўніку (Viber).

 

17.04.

Урок 103. Адніманне трохзначных лікаў з пераходам цераз разрад.

1) № 1,2,3,6 пісьмова.

2) № 5 вусна.

3) Сфатаграфуйце выкананае заданне і дасылайце  здымак настаўніку (Viber).

 

Чалавек і свет

14.04

Органы стрававання і выдзялення

1. Прачытайце артыкул падручніка с. 120 -123.

2. Адкажыце на пытанні для дапытлівых.

3. Знайдзіце прыказкі пра харчаванне і запішыце ў сшытак.

4. Запоўніце кластар "Як трэба правільна харчавацца?"

5. Праглядзіце відэаролікі па спасылках.

https://youtu.be/pj9i_nboZKQ

 

https://youtu.be/ReIsClfboDw

 

https://youtu.be/wnTXHCmu7OE

 

https://youtu.be/byhCpo_RYHw

6. Сфатаграфуйце выкананае заданне і дасылайце  здымак настаўніку (Viber).

 

Немецкий язык  

Тема

Задание

Грамматика

Какие они, дикие звери?

Упр.8(а),стр.77; упр.10(а),стр.79

Отрицание nicht в простых предложениях.

Это звери могут делать.

Упр.2(а),стр.84,

 упр.5(),стр.87

 

Что интересного о животных я узнала?

Упр.9(а,в,с),стр.90